ساک دستی پرسی

11-1-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

12-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

33-1-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

44-1-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

55-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

66-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

77-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

88-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

99-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

111-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

77-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

222-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

333-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 90 گرم

دسته زنبیلی

 کف کاست دار

با چاپ سیلک

444-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته زنبیلی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

Untitled-1-1-225x300 ساک دستی پرسی

ساک دستی پرسی

پارچه سوزنی 

وزن پارچه : 60 گرم

دسته موزی

بدون بغل و کف کاست

با چاپ سیلک

نمونه های قرار داده شده تنها برخی از نمونه ها کارهایی هستند که گروه تولیدی داتیس بگ افتخار همکاری با این مجموعه ها را داشته است.

مشخصات محصول برای سفارش :

check-tick-icon-25-300x300 ساک دستی پرسی امکان انتخاب پارچه محصول از بین 20 رنگ ( کلیک کنید )

check-tick-icon-25-300x300 ساک دستی پرسی امکان سفارش محصول در وزن 60 و 90 گرمی

check-tick-icon-25-300x300 ساک دستی پرسی امکان سفارش سایز مورد نظر

check-tick-icon-25-300x300 ساک دستی پرسی امکان انتخاب دسته موزی یا دسته زنبیلی

check-tick-icon-25-300x300 ساک دستی پرسی امکان انتخاب کف کاست داشتن ساک دستی تبلیغاتی

check-tick-icon-25-300x300 ساک دستی پرسی چاپ سیلک طرح دلخواه شما

برای اطلاع از قیمت ساک دستی پرسی و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید